Uglen som mytisk vesen relaterer seg til ulike kulturer og noe dypt i oss selv.

Dette er bakgrunnen for serien av tolkninger som jeg fortsatt arbeider med.

 

Studio, 2019 

 

Studio, 2019