top of page
ja jeg bb 4 pipp.jpg

Maleri og foto:  Bjørnar Aaslund

Verv

Toten Kunstforening, Østre og Vestre Toten, Norway

Leader, 2016 - present

Billedkunstnerne i Oppland (BKO), Oppland, Norway
Styremedlem, 2014 - 2016

Education

Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS), Oslo, Norway

Hovedfag avdeling for Keramisk kunst

Det Fynske Kunstakademi, Odense, Denmark

Skulptur

Høgskolen i Østfold, Oslo, Norway

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Educational Projects

Eget Spor i Nytt Landskap

Kunstprosjekt for mindreårige asylsøkere, i samarbeid med billedkunstner Marit Jonas

Støttet av UDI, 2016

Hei!

Kunst og integreringsprosjekt for asylsøkere med opphold, iamarbeid med billedkunstner Marit Jonas 

Støttet av Søndre Land Kommune, 2016

Mellom skogens stammer

Tegnedager for skolene i Søndre Land, 2015

Tegneprosjekt for ungdom

Kunstland er deg, KUNSTLAND 2014

 

Det kribler i skogen

Kunstprosjekt for 6 klasse Stange Skole utforskende naturprosjekt med ståsted i samtidskunst, Støttet av Oppland Fylkeskommune, Østre Toten Kommune, 2013

Peder Balke undervisningsmappe 5 klasse

Utarbeidelse av tverrfaglig undervisningsmateriell for alle skolene i Østre Toten Kommune

Myldredager på Billerud

Årlig prosjekt for alle 5 klassene i kommunen. 2012 -2019 Skape og utforske med ståsted i Peder Balkes bilder.

Utarbeidelse av undervisningsmateriell for Dokka barneskole

2009 Støttetav Galleri Svae , Gjøvik

bottom of page