top of page

Current and Upcoming Exhibitions

Beate Juell, FjellgallerietStiftelsen Galleri Fjordheim, Biri, Norway [May 4 - 26, 2019]
Beate Juell and Bjørnar Aaslund, Norsk Skogmuseum, Elverum, Norway [June 15 - July 28, 2019]    

Beate Juell and Bjørnar Aaslund, Hole Artcenter, Hønefoss, Norway [September, 2019]
Beate Juell and
Bjørnar Aaslund, Annexstad Gård, Nordre Toten, Norway [October, 2019]

Past Exhibitions

 

Solo

Peder Balke- senteret, IX ROM- i vente av hendelse,  Støttet av Norsk Kulturråd, Østre Toten Kommune.

Galleri Svae, Lever har Levnet –Støttet av Norsk Kulturråd.

 

Group  ( selected ) 

Toldboden DK Avleiringer,                                                                               

Opplandsutstillingen, Østre Toten 

Peder Balke senteret, Østre Toten

Mjøsutstillingen, Østre Toten

Galleri Roenland 

Galleri Steen, Oslo 

Tromsø kunstforening 

Nordenfjelske kunst og ind. museum. 

Galleri JMS, Oslo, Tendenser 

Haugesund billedgalleri 

Hå prestegård 

Galleri F- 15,Tendenser 

Norsk Form

Represented:

Kistefos Museet, Hingst

Dokka Skole, Owl and oval

Oxer, Sandvika

Kjellstad Bakeri, Østre Toten

Sculpture Garden for Children, Fløy en liten blåfugl, Gjøvik støttet Sparebankstiftelsen DNB

Member of

NBK Norske Billedkunstnere

BKO Billedkunstnere Oppland

NBF Norsk billedhugger forening

Verv

Toten Kunstforening, Østre og Vestre Toten, Norway

Leader, 2016 - present

Billedkunstnerne i Oppland (BKO), Oppland, Norway
Styremedlem, 2014 - 2016

Hollufgård Billedhugger verksteder. DK

Education

Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS), Oslo, Norway

Hovedfag avdeling for Keramisk kunst

Det Fynske Kunstakademi, Odense, Denmark

Skulptur

Høgskolen i Østfold, Oslo, Norway

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Educational Projects

Eget Spor i Nytt Landskap

Kunstprosjekt for mindreårige asylsøkere, i samarbeid med billedkunstner Marit Jonas

Støttet av UDI, 2016

Hei!

Kunst og integreringsprosjekt for asylsøkere med opphold, iamarbeid med billedkunstner Marit Jonas 

Støttet av Søndre Land Kommune, 2016

Mellom skogens stammer

Tegnedager for skolene i Søndre Land, 2015

Tegneprosjekt for ungdom

Kunstland er deg, KUNSTLAND 2014

 

Det kribler i skogen

Kunstprosjekt for 6 klasse Stange Skole utforskende naturprosjekt med ståsted i samtidskunst, Støttet av Oppland Fylkeskommune, Østre Toten Kommune, 2013

Peder Balke undervisningsmappe 5 klasse

Utarbeidelse av tverrfaglig undervisningsmateriell for alle skolene i Østre Toten Kommune

Myldredager på Billerud

Årlig prosjekt for alle 5 klassene i kommunen. 2012 -2019 Skape og utforske med ståsted i Peder Balkes bilder.

Utarbeidelse av undervisningsmateriell for Dokka barneskole

2009 Støttetav Galleri Svae , Gjøvik

                                                                                                    

bottom of page